Výlety

Zpět
Litoměřice
Na soutoku řek Labe a Ohře, v malebné části Českého středohoří, leží jedno z nejstarších a nejkrásnějších českých měst. Je jím královské město Litoměřice, jehož historickou slávu Vám jako němí svědkové připomenou gotické, renesanční i barokní stavby, chráněné v městské památkové rezervaci, která je ohraničena z velké části dochovaným gotickým opevněním. Domy okolo náměstí, historická sklepení, mnohé kostely, muzea, několik galerií a mnoho dalších zajímavých míst láká k návštěvě.
Kamenná slunce
Jde o Národní přírodní památku a geologickou lokalitu světového významu v mělkém údolí nad levým břehem Hnojnického potoka.
Expozice Ulriky von Levetzow
Expozici Ulriky von Levetzow naleznete vedle třebívlického zámku. Uvidíte zde posmrtnou masku J. W. Goetha, osobní věci Ulriky a další zajímavosti.
Zámek Libochovice
Na kole či pěšky se můžete vydat z Třebenic po Zlaté stezce Zemí hradů lemované romantickými kopci do Libochovic na zámek. Ten patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Čechách. V letech 1683–1690 ho na zakázku knížete Gundakara z Ditrichsteinu vybudoval italský stavitel Antonio della Porta.
Zřícenina hradu Oparno
První zmínka o hradě Oparno (někdy Opárno) pochází z r. 1344, kdy zde Smil z Vchynic, člen rodu později známého jako Kinští, stavěl „pokoje k přebývání“.
Kostel sv. Augustina
První písemné zmínky o farním kostele sv. Augustina v Lužici pocházejí již ze 14. století. Původně se kostel nacházel na místě současného hřbitova v jihovýchodní části obce. Tento starší kostel byl zbořen a nahrazen současným novogotickým kostelem z roku 1877.
Mlýn Windsor
Windsor (lidově Větrák) je zřícenina původně větrného mlýna u dálnice, asi 2 km od Vrbičan. Mlýn holandského typu byl postaven před rokem 1833, kdy je poprvé zmiňován písemně, z místní světlé opuky a z cihel. Stavba měla kruhovou dispozici s přibližnou výškou 12 a průměrem 8,5 metru.
Zřícenina hradu Košťálov
Zřícenina hradu stojí na vrchu Košťálov (481 m n. m.) severně od Třebenic. Jedná se o památkově chráněný areál s pozůstatky gotického sídla, který byl tvořen horním a dolním hradem.