Na soutoku řek Labe a Ohře, v malebné části Českého středohoří, leží jedno z nejstarších a nejkrásnějších českých měst. Je jím královské město Litoměřice, jehož historickou slávu Vám jako němí svědkové připomenou gotické, renesanční i barokní stavby, chráněné v městské památkové rezervaci, která je ohraničena z velké části dochovaným gotickým opevněním. Domy okolo náměstí, historická sklepení, mnohé kostely, muzea, několik galerií a mnoho dalších zajímavých míst láká k návštěvě.

Královské město s více než 800letou historií nabízí až 104 památek zapsaných na Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Vydat se můžete za historií K. H. Máchy, projít si městské parkány, navštívit věž s katedrálou sv. Štěpána na Dómském pahorku, vyšlápnout na magický vrch Radobýl, nebo navštívit vinařskou expozici v místním gotickém hradě. Během července a srpna je otevřen Okruh církevní památky. Ten nabízí za cenu jednoho voucheru vstup až na osm památek. Informační centrum s veškerým zázemím sídlí přímo v centru na Mírovém náměstí.

Web Infocentra města Litoměřice

Foto: město Litoměřice