Jde o Národní přírodní památku a geologickou lokalitu světového významu v mělkém údolí nad levým břehem Hnojnického potoka.

Jedná se o nevýrazné návrší narušené lomovou stěnou, v níž jsou patrné zvláštní struktury podobné dětským kresbám slunce. Struktury vznikly v průběhu dávné sopečné erupce. Výbuchem roztaveného magmatu vzniklo trychtýřovité hrdlo, které bylo postupně zaplňováno sopečnými vyvrženinami a úlomky hornin ze stěny sopečného kráteru. Úlomky hornin byly chladnější než okolní sopečné magma a staly se tak centry chladnutí. Okolí těchto úlomků vlivem nestejné rychlosti chladnutí popraskalo a vytvořilo pomyslné sluneční paprsky. Celkový počet viditelných velkých kamenných sluncí je asi patnáct, vedle toho jsou zde desítky menších kamenných sluníček. Množství a velikost odkrytých sluncí činí z chráněného území unikát v celosvětovém měřítku.

K lokalitě se dá snadno dostat ze silnice spojující obce Libčeves a Koštice, nebo se k ní dá dojít po polní cestě, která vede z vesnice Hnojnice.

Foto: Wikipedia / Hubloval