Expozici Ulriky von Levetzow naleznete vedle třebívlického zámku. Uvidíte zde posmrtnou masku J. W. Goetha, osobní věci Ulriky a další zajímavosti.

Ulrika von Levetzow se narodila se roku 1804 v Lipsku. V matčině společnosti se v roce 1810 v Karlových Varech seznámila s německým básníkem Johannem Wolfgangem Goethem. Když bylo Ulrice sedmnáct let, sešli se opět, a to při pobytu v Mariánských Lázních. Vznikl mezi nimi silný citový vztah, tehdy již 72letý Goethe se do mladé dívky zamiloval. Prostřednictvím velkovévody výmarského Karla Augusta ji požádal o ruku, byl však odmítnut. Ulrika zůstala básníkovi věrná a nikdy se neprovdala. V roce 1824 se trvale odstěhovala do Třebívlic a po smrti své matky se v roce 1866 stala majitelkou panství. Založila školu pro nezaopatřené dívky, zabývala se ručními uměleckými pracemi a byla místní filantropkou. Zemřela roku 1899 a je pochována na místním hřbitově.

Kontakt:
Stálá expozice Ulriky von Levetzow
U Zámku 92
411 15 Třebívlice

Pazderová Venuše
Tel.: +420 774 150 843