První písemné zmínky o farním kostele sv. Augustina v Lužici pocházejí již ze 14. století. Původně se kostel nacházel na místě současného hřbitova v jihovýchodní části obce. Tento starší kostel byl zbořen a nahrazen současným novogotickým kostelem z roku 1877.

Jedná se o jednolodní stavbu na východním okraji obce. Kostel je v současnosti ve špatném stavu a nepřístupný. Přesto, nebo možná právě proto, bývá častým cílem turistů. Jeho jedinečný až magický genius loci přitahuje návštěvníky zejména z řad fotografů. Tento starší kostel byl zbořen a nahrazen současným novogotickým kostelem z roku 1877. Jedná se o jednolodní stavbu na východním okraji obce. Kostel je v současnosti ve špatném stavu a nepřístupný. Přesto, nebo možná právě proto, bývá častým cílem turistů. Jeho jedinečný až magický genius loci přitahuje návštěvníky zejména z řad fotografů.

Svatý Augustin, kterému je lužický kostel zasvěcen, žil v letech 354 až 430. Býval biskupem v severoafrickém městě Hippo. Ale také vynikajícím teologem a nejvýznamnějším ze čtyř velkých západních církevních otců. Jeho individuálním atributem je planoucí srdce.

Více informací ZDE