Připravujeme

Oproti loňské sezóně pojedou rychleji a budou lépe navazovat na spoje Českých drah

Kdy se budete moci projet?

Pravidelná doprava na Švestkové dráze začne od podzimu roku 2019

Na co se můžete těšit?

Zkrácení jízdní doby - z práce budete doma dřív.

Zvýšení bezpečnosti, komfortu a spolehlivosti dopravy - Instalované technologie eliminují lidské chyby.

Komfort - Jedním z našich cílů je také zvýšení komfortu Veřejné dopravy na vysokou úroveň.

A samozřejmě také Spousta zajímavých turistických míst v okolí dráhy viz http://www.svestkovadraha.cz/tipy-na-vylet/

Aktuální dění

Byly zahájeny masivní opravné práce a z kdysi téměř zrušené lokálky se stává výstavní regionální trať. Důkazem toho je, že opravené nádraží v Třebívlicích získalo druhé místo v rámci soutěže Nejkrásnější nádraží 2017. Což je hezký dárek k 120. narozeninám, které letos Švestková dráha oslavuje.

Opravujeme trať a současně instalujeme potřebné zabezpečovací a sdělovací technologie, abychom mohli na trati testovat námi vyráběné a vyvíjené technologie. Instalací technologií, které najdete pouze na hlavních či koridorových tratích, se tak ze Švestkové dráhy stane nejmodernější regionální trať v Evropě.

Doposud zde jezdily pouze víkendové turistické vláčky. Rádi bychom, ve spolupráci s Ústeckým krajem, vrátili na trať i pravidelnou dopravu. Děláme vše pro to, aby se tak stalo. Opravami a instalací moderních technologií zkrátíme jízdní doby pod požadovanou hodinu a současně pracujeme na pořízení moderních motorových jednotek.

Omlazujeme Švestkovou dráhu

Stojí za tím hned dva důvody, záchrana legendární železniční tratě a smělé podnikatelské aktivity. Švestková trať se totiž stane během roku 2018 zkušebním polygonem a současně nejmodernější regionální tratí, kde společnost AŽD Praha bude testovat své stávající, ale především nové produkty. Což by na konvenčních tratích bylo složité a někdy dokonce i nemožné.

Práce na Švestkové dráze

Práce na Švestkové dráze v roce 2018 má společnost AŽD Praha rozděleny do tří etap:

První etapa je už za námi. Do spuštění víkendové turistické linky T4 byla totiž dokončena oprava mostu a propustku v Třebívlicích, vyměněny pražce v úseku Semeč–Hnojnice, dále byly vyměněny kolejnice v úseku Třebívlice– Hnojnice, devět přejezdů bylo vybaveno světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením a zprovozněna byla dopravna v Libčevsi, kde se aktivovalo staniční zabezpečovací zařízení typu ESA 44.

Druhá etapa, trvala do konce června 2018, společnost AŽD Praha zprovoznila dalších osm přejezdů, které jsou osazeny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením a hlavně jsou na trati nainstalovány Smart systémy. Jde například o zastávky na znamení, kdy cestující na zastávce zmáčknutím konkrétního tlačítka dají strojvedoucímu do vlaku vědět, že má zastavit. Dále se na zastávkách instalovaly nové informační systémy pro cestující. Ve vlacích společnost AŽD Praha testovala navigační systémy pro strojvedoucího, který tak v reálném čase vidí trať před sebou, včetně povolených maximálních rychlostí, přejezdů a tak dále. Na přejezdech AŽD Praha instalovala systém kontroly průjezdů automobilů na červenou. Co se týče ryze stavebních prací, pokračují opravy nádherné vodárenské budovy v Třebívlicích.

Třetí etapa, která potrvá do konce roku, je technologicky velmi zajímavá. Kromě dalších drobných oprav budou zprovozněna další dvě přejezdová zabezpečovací zařízení a podél celé tratě společnost AŽD Praha nainstaluje digitální komunikační systém GSM-R. Ten je potřeba pro instalaci dalších technologií nutných pro zahájení testování jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS Level 1, Level 2. Půjde o přípravu na zahájení zkušebního provozu driveless trains, tedy bezobslužných vlaků. Co se týče provozu na Švestkové dráze, ten bude obdobný jako v roce 2017. Společnost AŽD Praha ve spolupráci s Ústeckým krajem od 30. března do 28. října 2018 bude o víkendech a státních svátcích vypravovat na turistické lince T4 Lovosice– Most tři páry vlaků denně (www.azd.cz/linka-t4). Oproti loňské sezóně ale pojedou rychleji a navíc budou lépe navazovat na spoje Českých drah. Pokud se nestane nic mimořádného, zopakuje se také mimořádný divadelní projekt Kredenc, kdy se odehrávalo divadelní představení nejenom uvnitř jedoucího vlaku, ale také kolem něj. Novinkou pak budou slavnosti Švestkové dráhy, které společnost AŽD Praha uspořádá u příležitosti 120. výročí zprovoznění tratě č. 113, po které vlak poprvé vyjel 19. prosince roku 1898.