SOUTĚŽ pro malé i velké cestující :-)

Kampaň je provázena nejen limitovaným designem plechovek, ale i komiksem, jehož průvodci jsou tatínek Honza a jeho syn Emil. Veškeré vycházející komiksové příběhy je možné stáhnout ZDE, autorská práva vyhrazena.

V průběhu jednoho roku pro vás máme nachystáno celkem 6 kampaní a v té 7. můžeš být právě ty!

První kampaň odstartovala 30. 11. 2020. V každé kampani je možné zakoupit si plechovku s originálním designem a lahodným obsahem! Plechovky budou v prodeji vždy při startu nové kampaně, která se bude opakovat v rozmezí následujícího roku každé dva měsíce, ovšem vždy s jiným příběhem a jiným brandem plechovky. Zakoupit si ve vlaku můžeš limonádu či dospěláci mohou ochutnat alko nápoj, a to pivo nebo jiný nápoj (dle aktuální nabídky). Ale pozor! Počet plechovek je omezený, ulov si tedy tu svou, aby ti nechyběla plechovka z žádné kampaně!

Ten, kdo uloví plechovku alespoň od jednoho nápoje z každé edice, tedy za rok nasbírá po 1 kousku z každé ze 6 limitovaných edic, zašle nám fotografii se svou sbírkou a bude následně vylosován, se stane tváří závěrečné 7. kampaně! Neváhej a buď tváří komiksu a měj svou vlastní plechovku!

 

Pravidla akce „Staň se tváří komiksu“

 

I. Organizátor, místo a doba trvání akce

1.1 Akce s názvem „Staň se tváří komiksu“ (dále také i jen „akce“) je organizovaná a pořádaná společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO 48029483, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn.: C 14616 (dále i jen „organizátor“).

1.2 Akce bude probíhat výhradně na lince U10 (trať Litoměřice horní nádraží – Most) známé také jako Švestková dráha (dále také i jen „ŠD“) provozované organizátorem.

1.3 Akce probíhá od 30. 11. 2020 do 31. 10. 2021 nebo do odvolání. Organizátor může (s ohledem na zájem cestujících) trvání akce zkrátit nebo prodloužit oznámením učiněným na internetových stránkách www.svestkovadraha.cz.

1.4 Podstatou akce je odměnit pravidelné cestující po ŠD ve vlacích provozovaných organizátorem (RegioSprinterech) při splnění níže stanovených podmínek.

 

II. Pravidla akce

2.1 Akce bude probíhat takto:

2.1.1 V období od 30. 11. 2020 do 31. 10. 2021 nebo do odvolání (viz čl. 1.3) si cestující během své jízdy uskutečněné na ŠD ve vlacích organizátora mohou zakoupit v případě svého zájmu u průvodčího vlaku jeden jakýkoli nápoj v plechu z limitované edice nápojů v plechu. Limitovaná edice je složena ze tří  druhů, tj. 3 kusů nápojů v plechu. V průběhu trvání akce se počítá se šesti limitovanými edicemi.

2.1.2 Po získání 1 ks nápoje v plechu ze všech šesti limitovaných edic (kampaní) si sadu 6 ks plechovek cestující vyfotografuje. Foto své kompletní sbírky (po libovolném 1 ks z každé edice) pošle v daném termínu 1. – 7. 11. 2021 na e-mail organizátora k tomu určený, tj. akce@azd.cz, případně na adresu sídla organizátora.

2.1.3 Všechny zaslané fotografie s kompletní sadou 6 ks nápojů v plechu označené úplnou adresou a telefonickým spojením na autora budou dne 8. 11. 2021 slosovány. Do slosování nemohou být zařazeny fotografie, které tento požadavek nesplňují. Výherce bude odměněn tím, že se stane součástí obalu příští 7. edice (tři druhy plechovek). Mimo to bude vyobrazen také v komiksovém příběhu uveřejněném na plakátech ve vlacích na ŠD a na sociálních sítích ŠD.

2.1.4 Vylosovaný výherce bude oznámen na www.svestkovadraha.cz a na sociálních sítích ŠD. Do 12. 11. 2021 má povinnost kontaktovat organizátora pro domluvu podrobností a zaslání svého fota (ke zpracování nákresu pro grafický návrh na plechovku i komiksové postavy).

2.1.5. V případě, že výherce do 12. 11. 2021 nebude uvedeným způsobem reagovat na oznámení na www.svestkovadraha.cz či na sociálních sítích ŠD, bude kontaktován v pořadí další vylosovaný.

2.2 Organizátor dle pravidel GDPR nebude uchovávat data autorů ve své databázi, ani je používat k jinému než výhradně tomuto účelu.

2.3 Účastníci akce souhlasí s uchováním svých osobních údajů (vylosovaní i fota) po dobu trvání akce.

2.4 Vylosovaný nemá tímto nárok na získání jiných výhod nad rámec stanovený těmito pravidly.

2.5 Akce je určena fyzickým osobám – cestujícím ve vlacích organizátora po ŠD. Akce není určena a neplatí pro zaměstnance organizátora (AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO 48029483).

2.6 Akce se mohou zúčastnit mladiství i dospělí, přičemž mladistvým je určen výhradně nealko nápoj z limitované edice tří nápojů v plechu.

2.7 Každá kampaň má určený počet kusů limitované edice, tj. platí do vyprodání zásob bez náhrady.

2.8 Nápoje v plechu nelze směnit za hotovost, ani je nelze využít k čerpání jiné slevy či výhody, nestanoví-li to pravidla akce organizátora jinak.

 

III. Všeobecná a závěrečná ustanovení

3.1 Organizátor si vyhrazuje právo z důležitých provozních či obdobných důvodů jednostranně upravit, doplnit či jinak změnit tato pravidla akce, a to i po dobu jejího trvání. Organizátor akce je oprávněn akci bez náhrady kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, je však povinen zrušení oznámit alespoň 48 hodin předem oznámením na internetových stránkách www.svestkovadraha.cz.

3.2 Tento dokument představuje úplná pravidla akce. Základní informace o akci jsou ve zkrácené podobě uvedeny též na souvisejících propagačních materiálech organizátora. V případě rozporu mezi těmito pravidly akce či informacemi uvedenými v propagačních materiálech určených cestujícím a textem těchto úplných pravidel akce platí znění těchto úplných pravidel.

3.3 V případě důvodného podezření na zneužití akce či jednání cestujícího v rozporu s těmito pravidly nebo v případě jednání cestujícího v rozporu s dobrými mravy či obecně závaznými předpisy v souvislosti s akcí si organizátor vyhrazuje právo takového cestujícího ze slosování vyloučit. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti jakéhokoli dalšího přezkumu.

3.4 Tato pravidla akce jsou k dispozici všem cestujícím na internetových stránkách www.svestkovadraha.cz nejméně po dobu trvání akce.