Na Švestkové dráze (Čížkovice – Obrnice) bylo právě ukončeno testování mobilní části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS na novém speciálním měřicím vozidle Plasser&Theurer typu EM100, vyrobeném pro Správu železnic. Testování zástavby ETCS ve verzi BL3R2 na vozidle včetně národního vlakového zabezpečovače typu LS06 s funkcionalitou STMLS (pro možnost jízdy na tratích bez ETCS) proběhlo za účasti firem NDCon LOGIC, která je vrcholovým dodavatelem celé zakázky, a AŽD.

Cílem testování bylo stanovit pro účely správné konfigurace mobilní části ETCS dynamické trakční a brzdové parametry vozidla za různých provozních podmínek a následně zahájit ověřování schopnosti zástavby ETCS komunikovat se stacionární částí ETCS.

Testování prokázalo bezproblémovou komunikační součinnost infrastrukturní a mobilní části ETCS dodávaných společností AŽD a jejími partnery. Navíc se prokázala schopnost společnosti AŽD zajistit a zrealizovat všechna potřebná měření související s instalací, oživením a uvedením do provozu mobilní části ETCS včetně integrace se všemi technologiemi na vozidle.

To, že testování systémů ETCS dodávaných naší společností dopadlo na výbornou, potvrzuje naši plnou připravenost dodávat spolehlivé zařízení zákazníkům,“ řekl ředitel projektů ETCS společnosti AŽD Antonín Diviš.

Velmi si ceníme odborné spolupráce mezinárodních dodavatelů a výborné koordinace činností s výrobcem vozidla, a to od návrhu projektu zástavby systému ETCS, až po jeho realizaci a testování,“ dodal technický ředitel společnosti NDCon LOGIC Vlastimil Hebelka.

Testy ETCS, které se odehrávaly na Švestkové dráze, se postupně přenesou na druhou trať společnosti AŽD Kopidlno – Dolní Bousov, na které aktuálně není provozována každodenní železniční doprava, a tak je zde větší prostor pro různé zkoušky.

Úspěšné testy interoperability ETCS mezi mobilní a traťovou částí dodávané společností AŽD je vynikající vizitkou zejména českých specialistů, a navíc v obtížné době. Je více než zřejmé, že naše společnost je právem členem evropských organizací UNIFE (Evropská asociace železničního průmyslu) a UNISIG (tvorba specifikací systému ETCS) a máme Evropě co nabídnout. Navíc tímto zařazujeme Švestkovu dráhu k evropským polygonům pro zkoušky systému ERTMS (Evropský systém řízení železniční dopravy),“ podotýká předseda sekce ERTMS při UNIFE Vladimír Kampík ze společnosti AŽD.

Testování zástavby mobilní části systému ETCS ve vozidle EM100 bude pokračovat i v měsíci říjnu, kdy jsou naplánovány oficiální testy kompatibility s infrastrukturní částí ETCS instalovanou na tratích Správy železnic ve shodě s příslušnými Pokyny provozovatele dráhy.