Společnost AŽD připravila pro studenty vyšších a středních škol technického zaměření dny otevřených dveří na Švestkové dráze. Studenti si tak na nejmodernější regionální trati v Evropě, která v rámci linky U10 zajišťuje vlakové spojení Litoměřic h. n., Lovosic a Mostu, mohou prohlédnout špičkové zabezpečovací a sdělovací technologie pro železnici.

Švestková dráha totiž slouží i jako zkušební polygon pro aktuálně vyráběné, ale i nově vyvíjené a zatím neznámé technologie společnosti AŽD. Kdysi nepotřebná lokální dráha, kterou stát v roce 2016 prodal české společnosti, je tak dnes vybavena jako koridorové tratě. „Studenti si mohou prohlédnout to nejlepší z produkce AŽD, jako je česká verze jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS, ukážeme jim plně elektronické stavědlo, novinky v oblasti přejezdových zabezpečovacích zařízení, přestavníků, návěstidel a podobně. Zajímavostí je také prezentace našeho experimentu s drony, které učíme autonomně kontrolovat stav tratě, či venkovní prvky zabezpečovacích a sdělovacích technologií,“ popisuje průběh dnů otevřených dveří na Švestkové dráze generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Společnost AŽD cíleně oslovila deset vyšších a středních škol po celé České republice s nabídkou možnosti exkurze v rámci hodin praxe. První dvě už prohlídku Švestkové dráhy absolvovaly. „Pořádáním dnů otevřených dveří chceme studentům ukázat, že je železnice perspektivní obor, který potřebuje šikovné lidi nejenom pro vývoj, ale také následnou výrobu a instalaci kvalitních zabezpečovacích a sdělovacích technologií. Švestková dráha je pro prezentaci českých technologií, které směle konkurují zahraničním produktům nadnárodních společností, ideálním místem. Navíc na Švestkové dráze můžeme dokonale demonstrovat, že pokud se vezme rozum do hrsti a připraví se kvalitní podnikatelský záměr, může se pro stát odepsaná lokálka během roku až dvou proměnit v životaschopnou a turisticky atraktivní trať,“ vysvětluje Zdeněk Chrdle.

Pokud jakoukoliv vyšší či střední školu technického směru v České republice možnost návštěvy Švestkové dráhy v rámci dnů otevřených dveří zaujala, může si termín exkurze dohodnout s personálním oddělením společnosti AŽD prostřednictvím e-mailu personalni‌‌M‌‌azd.cz. Společnost má také připraven „Motivační program pro studenty 3. a 4. ročníků technických středních škol“, který zajistí finanční příspěvek při studiu a po úspěšném ukončení studia jistotu zaměstnání.