JÍZDNÍ ŘÁD

LINKY T4

Švestkovku teď modernizujeme,
abyste se mohli na jaře zase svézt
Integrovaný dopravní systém
Linka T4 je jeho součástí. Neplatíte zvláštní jízdné.