JÍZDNÍ ŘÁD

LINKY T4

Provoz turistické linky T4 Švestková dráha
je přerušen z důvodu instalace nových
technologií na trati
Integrovaný dopravní systém
Linka T4 je jeho součástí. Neplatíte zvláštní jízdné.