Historie

Zpět
1895
Vzniká plán stavby

Úrodnou oblast okolí obcí Libčeves, Třebívlice a Třebenice stavitelé železnic dlouho přehlíželi. To se změnilo až s novými zákony, které umožňovaly českým zemím spolufinancovat stavbu místních drah a přinášely různé technické úlevy. Místní tak brzy přišli s projektem „Místní dráha Obrnice – Sedlec - Čížkovice“.

 

1897
Stavba trati zahájena

Stavba lokálky vyšla na 4 248 000 Korun. 70 % základního kapitálu uhradila Česká země, 1 194 600 Korun místní zájemci a zbývajících 80 000 Korun přispěl stát formou převzetí kmenových akcií.

1898
Na švestkovku vyjíždí první vlak

19. prosince 1898 byl na Švestkové dráze zahájen pravidelný provoz, který zajišťovaly Rakouské státní dráhy (K.k.St.B.) na účet vlastníka lokálky. Co na dráze jezdilo - Smíšené vlaky: třínápravé parní lokomotivy: 97.133 a 97.134 (dle rakouského značení), 310.050 a 310.051 (dle značení ČSD), později lokomotivy 178.54 a 178.55/422.028 a 422.029.
 

 

1900
Koncesionáři zakládají akciovou společnost BRUX-LOBOSITZER VERBINDUNGSBAHN / MOSTECKO LOVOSICKÁ SPOJOVACÍ DRÁHA
1918
PROVOZ PŘEBÍRAJÍ ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ DRÁHY (ČSD)
1925
TRAŤ JE ZESTÁTNĚNA

Stát přebral trať i společnost s veškerým vozovým parkem, majetkem i všemi závazky vůči věřitelům.
 

 

1933
NA DRÁZE ZAČÍNAJÍ JEZDIT MOTOROVÉ VLAKY

Levnější motorové vozy umožnily oddělení osobní a nákladní dopravy a rozšíření počtu spojů. Co na dráze jezdilo - Osobní vlaky: motorové vozy M 130.2 z Tatry Kopřivnice / Nákladní vlaky: parní lokomotivy.

1938
DRÁHA PADÁ DO RUKOU NĚMCŮ

Odstoupení pohraniční Německu po Mnichovu znamenalo převzetí Švestkovky Německou říšskou dráhou a vybudování nových hraničních přechodů v Čížkovicích, Podsedicích a Libčevsi.

1939-1945
VÁLKA DÁVÁ STOPKU ROZVOJI

Nedostatek motorové nafty během válečných let přinesl omezení provozu na Švestkové dráze, kde dostaly přednost lazaretní vlaky německé armády. Ta si Švestkovku nevybrala náhodou – okolní kopce Českého středohoří totiž značně znesnadňovaly útoky spojeneckých hloubkařů na projíždějící vlaky.

1945
ŠVESTKOVKA ZASE PATŘÍ ČECHŮM

Vystěhováním Němců a příchodem nových obyvatel do obcí v okolí Švestkové dráhy ale zároveň došlo k přetrhání mnoha vazeb a zvyklostí a po válce se téměř zapomnělo na její poetický název. Co na dráze jezdilo - Osobní vlaky: motorové vozy M 130.2 / Nákladní vlaky: parní lokomotivy.

50. léta
MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU

Co na dráze jezdilo - Osobní vlaky: motorové vozy M 131.1 (Hurvínek) / Nákladní vlaky: parní lokomotivy řad 344.4, 434.0 a 434.2 z lokomotivních dep Lovosice, Most a Česká Lípa.

60. léta
NA ŠVESTKOVCE ZAČÍNAJÍ JEZDIT PRŮBĚŽNÉ NÁKLADNÍ VLAKY

Průběžné nákladní vlaky přepravovaly čpavek z Mostu do chemických závodů v Lovosicích. Co na dráze jezdilo - Osobní vlaky: motorové vozy M 131.1 (Hurvínek) / Nákladní vlaky: parní lokomotivy řady 434.2.

70. léta
KONEC PARNÍM LOKOMOTIVÁM

Co na dráze jezdilo - Osobní vlaky: M 152.0 z Moravskoslezské vagónky ve Studénce / Nákladní vlaky: motorové lokomotivy řady
T 466.2.

1982
SESUV SVAHU ODSTARTOVAL ÚPADEK DRÁHY

Původně dočasná výluka mezi stanicemi Třebenice a Třebívlice trvala nakonec několik let a začalo se mluvit o úplném zrušení provozu na trati. V Třebenicích byl dokonce zaasfaltován přejezd.

 

1987
UZAVŘENÝ ÚSEK JE ZNOVU V PROVOZU

Po několika letech úvah, zda vlakovou dopravu nenahradit raději autobusy, nakonec zvítězila varianta nechat trať opravit.

90. léta
DOPRAVA SE STĚHUJE NA SILNICE

Nad Švestkovou dráhou se začala smrákat mračna s rozvojem silniční dopravy. Nákladní vlaky ji definitivně opustily v první polovině 90. let a počet cestujících v osobních vlacích rychle klesal.

 

2005
SPORY O FINANCOVÁNÍ

Spor Českých drah a Ústeckého kraje o výši příspěvku na provoz Švestkovky skončil zrušením dopoledních vlaků a mizerný jízdní řád znamenal odliv zbytku cestujících, kteří ještě lokálkou jezdili.

2006
NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD PŘINÁŠÍ PLANOU NADĚJI

S vylepšeným jízdním řádem se na trať vrátili cestující. V létě 2007 dokonce často nestačila kapacita vlaku. Přesto má Švestková dráha na kahánku.

2007
LOKÁLKA SE LOUČÍ S PRAVIDELNÝM PROVOZEM

I přes protesty místních obyvatel kraj nakonec nahradil vlaky autobusy a 8. prosince 2007 vyjel na Švestkovou dráhu rozlučkový vlak tvořený historickou soupravou a poslední osobní vlak pod číslem Os 26515 odvezl samotný motorový vůz 810.128.

2008
ŠVESTKOVÁ DRÁHA ZAHAJUJE TURISTICKÝ PROVOZ

Místní obyvatelé a zastupitelé obcí se lokálky nehodlali vzdát bez boje a spolu s Konzultační dopravní společností připravili dráhu na turistický provoz. Vlaky po Švestkové dráze začaly jezdit alespoň o víkendech během letní sezony. Co na dráze jezdilo - motorové vozy M 131.1 (Hurvínek), motorový vůz 830.

2014
TRAŤ JE "NEPOTŘEBNÁ"

Provozovatel trati – Správa železniční dopravní cesty – označil Švestkovku za nepotřebnou a nabídl ji k prodeji.

2016
ŠVESTKOVÁ DRÁHA MÁ NOVÉHO MAJITELE A PROVOZOVATELE

Trať koupila společnost AŽD Praha s cílem obnovení pravidelného železničního provozu a vybudování zkušebního polygonu pro své současné, ale vyvíjené technologie.

2017
Společnost AŽD PRAHA OŽIVUJE TRADIČNÍ LOKÁLKU A DÁVÁ JÍ NOVÝ KABÁT

Obnovená turistická linka T4 přepravila během první sezony pod novým provozovatelem 4,5 tisíce lidí. AŽD plní slib a postupně ze Švestkové dráhy buduje zkušební polygon, na kterém bude testovat nejnovější technologie a přemění ji v nejmodernější lokálku v Evropě. Co na dráze jezdí - motorové vozy M 131.1 (Hurvínek), motorový vůz 810 a dva přívěsné vozy řady 010 v barvách
AŽD Praha.

31. 10. 2019
UKONČEN VÍKENDOVÝ PROVOZ TURISTICKÉ LINKY T4
15. 12. 2019
Obnoven každodenní pravidelný provoz jako linka U10

Společnost AŽD podepsala s Ústeckým krajem 10letou smlouvu na provozování každodenní železniční linky U10 mezi Litoměřicemi horním nádražím a Mostem. Provoz zajišťují modernizované motorové jednotky RegioSprinter.