Traťový svršek za celých 110 let existence dráhy neprošel kompletní rekonstrukcí, proto můžeme mezi kolejnicemi a pražci spatřit mnoho historicky cenných artefaktů. Tím nejcennějším je dle všeho čepová výhybka typu A o úhlu odbočení 6° na východním zhlaví stanice Třebenice. Zatímco její jazyky jsou z roku 1937, zbylé části pochází z let 1924 a 1907. Ve výřezu je vyfotografováno uchycení jazyka v místě čepu.