Kolorovaná pohlednice Třebívlic z roku 1908 zachycující též zdejší nádraží po deseti letech provozu. V oknu se stanicí stojí za povšimnutí konve
na mléko v popředí (mléko se odsud vozilo např. do Počeradské mlékárny) a na manipulační koleji odstavený traťmistrovský vozík s dělníky.


vyd.: nakl. Fr. Matoušek; sbírka: Karel Mikolášek