Plánek přípojné stanice Čížkovice ze 30. let 20. století. Je s podivem, jak Němci pověstní svým puntičkářstvím vyřešili přejímku trati a její dokumentace po jejím odstoupení
československého pohraničí roku 1938 - původní plány ČSD pouze orazítkovali. Malá výtopna na lovosickém zhlaví stanice byla domovem lokomotivě sloužící na Švestkové dráze.


sbírka: Jiří Linhart